Privacy en auteursrecht

De Provincie Utrecht respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk en conform deWet Bescherming Persoonsgegevensbehandeld. Door bezoekers verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven en worden daarna altijd vernietigd.

Functies bij deze pagina

  • Tekst normaalTekst groterTekst grootst

Subnavigatie

Privacy en auteursrecht

De Provincie Utrecht respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Door bezoekers verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven en worden daarna altijd vernietigd.

Auteursrecht

De provincie Utrecht bezit het auteursrecht op de tekst, afbeeldingen en films van haar websites. Niets van deze informatie mag gepubliceerd, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de Provincie Utrecht, behoudens wettelijke uitzonderingen.